Welcoming Guests

Being a teacher can be a lonely profession. Our doors are often closed - both physically and figuratively. In this special guest post, Dana Bar Or, a teacher at SSDS in Boston, shares (!בעברית) how opening your doors to the outside world can benefit you and your students. The views expressed in this post do not necessarily reflect the views of the YU School Partnership or Yeshiva University.

פעמים רבות בעודי מתכננת את יחידת הלימוד הבאה אני תוהה , כיצד אוכל לשלב ״ אפקטים מן החוץ ״ כלומר כיצד אוכל להעשיר את התוכן הנלמד.  באמצעים העומדים לרשותי מחוץ לכתלי בית הספר יחידת המנהיגות אותה אני מעבירה לכיתה י ' כחלק מתוכנית הלימודים בבית הספר סיפקה לי  לאחרונה שתי הזדמנויות מעין אלו .  אחד המאמרים שהסטודנטים התבקשו לקרוא עסק בנאומו של רבין בטקס קבלת ד״ר לשם כבוד מהאוניבסיטה העברית . לאחר שהמאמר בעברית נקרא בבית הזמנתי לכיתה  את ד״ר יואל רפל . ד״ר רפל שהכיר אישית את יצחק רבין הגיע לכיתה על מנת לנתח את נאומו של רבין יחד עם התלמידים . אנקדוטות אישיות , ניתוח לא שגרתי של מאמר ממרצה שאינו מורה לעברית עשו את כל ההבדל . הסטודנטים היו מעורבים בכל התהליך ממציאת משפטי מפתח במאמר כולו ועד הבאת דוגמאות מידע עולם שמשקפות או לא את רוח המאמר . ד״ר רפל חי ומתגורר בבוסטון אך אני בטוחה שכמעט בכל עיר ניתן למצוא מרצה מסוגו של ד״ר רפל שישמח לבוא ולשוחח עם התלמידים ובמרבית הפעמים אפילו בהתנדבות . פעמים רבות לקונסוליה הישראלית יש רשימת מרצים בהתנדבות ששים לבוא ולחלוק את הידע שלהם . בתכנון נכון ניתן למצוא את אותן נקודות חיכוך שקיימות מסביבנו ולהביא אותן לתכני הכיתה.  דוגמא נוספת מאותה יחידה נוגעת לאומן חנוך פיבן . בתוכנית הלימודים באחד מעמודי הספר מופיעה אחת מעבודתיו של פיבן. גם כאן פעלתי לפי אותו עיקרון שמנחה אותי בהעשרת תכני הלימוד לסטודנטים .  חיפוש קצר ומהיר באינטרנט http://www.pivenworld.com/הוביל אותי לכתובתו של פיבן ומשם הדרך לסדנא וירוטואלית עם פיבן היתה קצרה ביותר . חשבו כעת על החוויה שמצפה לסטודנטים במפגש עם פיבן . 

במקרה הזה הסטודנטים אף היו שותפים לתכנון הסדנא . הם אלו שהציעו את שמות המנהיגים בהם נדון עם פיבן מחד ושיערו את סוגי החומרים בהם ישתמש פיבן לתיאור המנהיגים מאידך .

אפשרות נוספת היא להפעיל קרובי משפחה , חברים המתגוררים בארץ ויש להם תחומי עניין נושקים לתחומי הלימוד . בכיתה ז למדנו על אוספים שילדים אוספים . וגם פה פוסט קצר בפייסבוק הביא עימו גל המלצות לאוספים מרתקים של ילדים בארץ . השלב השני היה כמובן מציאת זמן משותף והראיון הוירטואלי יצא לדרך . התלמידים שאלו שאלות , התפעלו מהאוסף שהוצג להם והיו מוקסמים מהעובדה שהיה ביכולתם לנהל שיחה , פשוטה ומובנת עם ילד ישראלי בגילם  .האפשריות הן כמובן אין סופיות צריך רק לפתוח את העיניים ולהיות יצרתיים . 

אפילו השלג האחרון שירד בצפת היווה מקור ליצרת שיחה דרך גוגל hangout עם תושבת צפת שחלקה עימנו את חווית השלג . ( בשנה השניה ברציפות .. )יצירת רלוונטיות דהינו : הקישור האקדמאי לידע ולהתנסויות החיים הוא הכרחי לקיום מעורבות בלמידה דבר שיוביל כמובן לשינוי בהתנהגות התלמידים ככל שניטב להראות לסטודנטים שלנו את הרלוונטיות של לימוד העברית כן יטב . החיית נושאי הלימוד היא הכרחית להמשך לימוד פורה ומאתגר . 

אשמח לשמע מכם וכמובן לעזור ברעיונות .